ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166869.
View online Resources