พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35113.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล