พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลานสาง ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลานสาง ในท้องที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29738.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล