เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนผลกระทบต่อประชาชนจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นิทัศน์ ยาสิทธิ์, ศุภโชค ชุ่นอิ๋ว, ชงคชาญ สุวรรณมณี, วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ (2005). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนผลกระทบต่อประชาชนจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75669.
View online Resources