พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34621.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล