ข้อมูลประกอบการสนทนา สาธารณรัฐฮังการี ระหว่าง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายออนดราช บาล็อค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง
กัลยา ดวงทอง (2010). ข้อมูลประกอบการสนทนา สาธารณรัฐฮังการี ระหว่าง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายออนดราช บาล็อค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574404.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล