กฎ ก.พ. ฉบับที่ 168 (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทีบยตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

dc.date.accessioned2012-04-19T09:41:34Z
dc.date.available2012-04-19T09:41:34Z
dc.date.issued1958-06-10TH
dc.format.extent220TH
dc.identifierSOP-DIP_P_417719_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/210523
dc.titleกฎ ก.พ. ฉบับที่ 168 (พ.ศ. 2501) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทีบยตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2501-06-10
nalt.libBibNumber000003896TH
nalt.publicationNo45TH
nalt.publicationVol75TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_417719_0001.pdf
ขนาด:
65.93 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format