ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหาชน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ผู้ขอจัดตั้งพรรคการเมือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมหาชน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40339.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล