ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ในท้องที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่านันทนาการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน ในท้องที่ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นป่านันทนาการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606312.
View online Resources