ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/588524.
View online Resources