ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131434.
View online Resources