รายงานกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 44 คน (เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร)

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). รายงานกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 44 คน (เรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326032.
View online Resources