ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111898.
View online Resources