ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6428 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนังเทียมโพลิยูรีเทนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเทียมหนังพอลิยูรีเทน

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6428 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนังเทียมโพลิยูรีเทนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเทียมหนังพอลิยูรีเทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595093.
View online Resources