ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5286 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 13 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5286 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟัง เล่ม 13 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549272.
View online Resources