ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือ ในท่าเทียบเรือก่อนเรือเทียบท่าของท่าเรือแหลมฉบัง (Closing Time) (ฉบับที่ 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือ ในท่าเทียบเรือก่อนเรือเทียบท่าของท่าเรือแหลมฉบัง (Closing Time) (ฉบับที่ 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208077.
View online Resources