ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2533 บ้านโค้งไผ่ - บ้านวังหัวแหวน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2533 บ้านโค้งไผ่ - บ้านวังหัวแหวน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/81599.
View online Resources