ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางถอนขนไก่และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนสัตว์ปีก

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางถอนขนไก่และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนสัตว์ปีก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574757.
View online Resources