ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/124502.
View online Resources