บันทึกงานของ ประหยัด บุรณศิริ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประหยัด บุรณศิริ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ. อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2513

ข้อมูลอ้างอิง
(1970). บันทึกงานของ ประหยัด บุรณศิริ ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประหยัด บุรณศิริ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ. อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2513. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594706.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล