ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมช่างผมภาคเหนือ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมช่างผมภาคเหนือ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/542101.
View online Resources