กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 054/ร. เรื่อง โครงการขอสนับสนุนงบประมาณเขตไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 19 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 314 ครัวเรือน จำนวน 926 คน) [ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 054/ร. เรื่อง โครงการขอสนับสนุนงบประมาณเขตไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 19 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จำนวน 314 ครัวเรือน จำนวน 926 คน) [ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567218.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล