กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 404 ร. เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 กม.14 + 534.504 - กม.14 + 660 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 404 ร. เรื่อง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 กม.14 + 534.504 - กม.14 + 660 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003068.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล