ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย (นายกาเบรียล ตูอาเฟนี วาเฮงโก)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงวินด์ฮุก สาธารณรัฐนามิเบีย (นายกาเบรียล ตูอาเฟนี วาเฮงโก). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222860.
View online Resources