การซ่อมแซมฝายบ้านนุชเทียน 2 พร้อมขุดลอกตะกอนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). การซ่อมแซมฝายบ้านนุชเทียน 2 พร้อมขุดลอกตะกอนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48486.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล