ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย ในท้องที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585156.
View online Resources