ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 7/2551 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 7/2551 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการประมงปลากะตักอ่าวพังงาภูเก็ต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96053.
View online Resources