ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586878.
View online Resources