ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ [จำนวน 5 ราย 1. นายไพศาล พืชมงคล ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ [จำนวน 5 ราย 1. นายไพศาล พืชมงคล ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/536303.
View online Resources