ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 188/2559 เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศซึ่งขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 191 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 188/2559 เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นให้เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหว่างเมืองท่าภายในประเทศซึ่งขนถ่ายน้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 191 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507341.
View online Resources