โฆษกสาร ฉบับที่ 12 (1 ก.ค. 2556)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานด้านโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2013). โฆษกสาร ฉบับที่ 12 (1 ก.ค. 2556). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/353814.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล