ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย แผนความถี่วิทยุ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 8 GHz

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย แผนความถี่วิทยุ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ความถี่วิทยุย่าน 8 GHz. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/275913.
View online Resources