ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 42 เรื่อง ยกเลิกการควบคุมบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานอิสระ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 42 เรื่อง ยกเลิกการควบคุมบังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานอิสระ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107441.
View online Resources