ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับมาจากการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้รับมาจากการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198884.
View online Resources