กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 090 ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [ของ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 090 ร. เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครงในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [ของ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001661.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล