ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2117 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 8 เส้นทาง [1 สายที่ G13 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - คลองตัน 2 สายที่ G48 มีนบุรี - หัวลำโพง 3 สายที่ G49 สวนสยาม - บางรัก 4 สายที่ R8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 5 สายที่ R16E มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) 6 สายที่ Y16 พระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี 7 สายที่ Y40 วงกลมกรุงธน - บางลำพู 8 สายที่ B4 วัดปากน้ำ นนทบุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (พระปิ่นเกล้า) ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2117 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 8 เส้นทาง [1 สายที่ G13 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - คลองตัน 2 สายที่ G48 มีนบุรี - หัวลำโพง 3 สายที่ G49 สวนสยาม - บางรัก 4 สายที่ R8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 5 สายที่ R16E มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) 6 สายที่ Y16 พระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี 7 สายที่ Y40 วงกลมกรุงธน - บางลำพู 8 สายที่ B4 วัดปากน้ำ นนทบุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (พระปิ่นเกล้า) ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/590407.
View online Resources