หนังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). หนังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/402034.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล