ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/270387.
View online Resources