กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการ รับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสิน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการ รับฝากเงินประเภทพันธบัตรออมสิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198723.
View online Resources