วาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “เศรษฐกิจอนาคต” (การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). วาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (27 วาระ) ในปี 2560 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “เศรษฐกิจอนาคต” (การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501883.
View online Resources