คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.12/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2565 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเสนัด อุดมทรัพย์ ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม.12/2564 คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2565 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายเสนัด อุดมทรัพย์ ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/599911.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล