คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 85/2542 เรื่อง การคำนวณฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามมาตรา 79/5 แห่งประมวลรัษฎากรและการจัดทำใบกำกับภาษีกรณีการขายยาสูบ ตามมาตรา 86/5 (2)แห่งประมวลรัษฎากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 85/2542 เรื่อง การคำนวณฐานภาษีสำหรับการนำเข้าและการขายยาสูบตามประเภทและชนิดที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ตามมาตรา 79/5 แห่งประมวลรัษฎากรและการจัดทำใบกำกับภาษีกรณีการขายยาสูบ ตามมาตรา 86/5 (2)แห่งประมวลรัษฎากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236199.
View online Resources