ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบหนังสือรับรองการนำสินค้าเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปเฉพาะในกิจการของตนและการไม่จำหน่าย จ่าย และโอน ภายในประเทศ สำหรับการนำเข้ามันฝรั่ง ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบหนังสือรับรองการนำสินค้าเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปเฉพาะในกิจการของตนและการไม่จำหน่าย จ่าย และโอน ภายในประเทศ สำหรับการนำเข้ามันฝรั่ง ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563371.
View online Resources