ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 3) วันที่ 3 กันยายน2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารแห่งโตเกียว - มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ครั้งที่ 3) วันที่ 3 กันยายน2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130949.
View online Resources