บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575711.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล