ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดพระพุทธบาทเขาพริก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดพระพุทธบาทเขาพริก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/150142.
View online Resources