บันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 52/2558 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). บันทึกการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 52/2558 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/459699.
View online Resources