ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร [นายโภคิน พลกุล นายสุชาติ ตันเจริญ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร [นายโภคิน พลกุล นายสุชาติ ตันเจริญ นางลลิตา ฤกษ์สำราญ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160890.
View online Resources