พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34749.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล