ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589283.
View online Resources